This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.
Short Stories - At Good Old Pera

Kısa Hikayeler - Bizim Eski Pera'da

Büyük büyük babasının peşinden ne kadar eskiye gidebilirdi, mektuplar izin vermeseydi? Çünkü sözler çoktan zaman aşımına uğramıştı. Hikayeler gerçeğin peşini bırakmış ve bir hayale dalmıştı. İstanbul'un her köşesinde sevgilinin hayaline dalan genç bir adam gibi. Ama en çok da Pera'ya derin derin kök salan, Pera'nın zamansızlığına inanan genç bir adam... İstanbul sır gibi, dün gibi Pera'yı saklamıştı. Pera da genç bir adamın aşkını... Günahı ile sevabı ile İstanbul'un sevgilisi Pera'da yıldızlı bir gece, keten bir ceketin cebine gizli bir aşkın sözcükleri heyecan ve muhabbetle iliştirilmişti.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.

Cart

No more products available for purchase